SIKLAELEMENTIT

Muuttovalmiit minitalot

Minitalo Siklaelementeiltä helposti ja nopeasti

Siklaelementtien minitalot ovat yhdestä moduulista koostuvia minikoteja tai lomatupia. Minikoti on moderni asumismuoto, joka paketoi kerros- ja omakotiasumisen edut minimalismin periaatteisiin – kerrostaloasumisen tehokkuus yhdistyy omakotiasumisen yksilöllisyyteen ja omaan rauhaan. Lomatupa taas on kompakti, mutta laadukas vaihtoehto esimerkiksi leirintäalueiden tai lomakylien majoitusratkaisuksi. Minikodeista ja lomatuvista voidaan yhdistellä myös erilaisia toimisto- tai toimitilakokonaisuuksia.

Yksi minitalon ehdottomista eduista on sen hankkimisen helppous. Hankintapäätöksen ja tilauksen jälkeen talo rakennetaan asiakkaan toivomusten mukaisesti, tuodaan valmiina kokonaisuutena tontille, nostetaan perustusten päälle ja tehdään tarvittavat tekniikkakytkennät. Minitalo on heti muuttovalmis sisustuksineen ja kalustuksineen. Helppoa, nopeaa ja vieläpä edullista!

TUTUSTU SIKLAELEMENTTIEN MINIKOTEIHIN

TUTUSTU SIKLAELEMENTTIEN LOMATUPIIN

TUTUSTU SIKLAELEMENTTIEN MODUULITOIMISTOIHIN

Kesäetu! Kun teet minitalotilauksen elokuun loppuun mennessä, saat perustusharkot kaupan päälle!

Mitä tarkoittaa minitalo?

Minitalo on Siklaelementtien omien tehtaiden kuivissa ja puurakentamiseen optimoiduissa olosuhteissa valmistettu, yhdestä moduulista koostuva 50-60-neliöinen minikoti, noin 30-neliöinen lomatupa tai noin 60-neliöinen moduulitoimisto.

Minitalon hankkiminen on helppoa

Minitalo rakennetaan täysin valmiiksi tehtaassa, josta se kuljetetaan pystytyspaikalle. Pystytys on varsin vaivatonta – moduuli nostetaan rakennuspaikalla valmiiden perustustensa päälle ja rakennukseen tuodaan yhden liitäntäluukun kautta tarvittavat vesi-, viemäri- ja sähköliitännät. Aamulla paikalle tuotu talo on illalla muuttovalmis täyttäen kaikki asuinrakennuksen rakennusmääräykset. Minitalo voidaankin tuoda helposti haluttuun paikkaan, vaikkapa keskelle vanhaa pihapiiriä.

Minitalo on ekologinen asumisratkaisu

Minitalo on monin tavoin ekologinen asumisratkaisu. Minitalon neliömäärä on pieni, joten henkilöä kohden rakennettavat asuinneliöt, ja näin myös energiankulutus sekä hiilijalanjälki, jäävät alhaisiksi. Minitalon ekologisuus realisoituu sen rankarunkorakenteessa – puu on kotimaista ja rakentamisprosessissa hukka on minimoitu. Rakennukset tehdään kotimaisella työllä Siklaelementtien Limingan ja Siikalatvan tehtailla Pohjois-Pohjanmaalla ja ne rakennetaan alusta loppuun saakka tehtaiden valvotuissa olosuhteissa. Minitaloissa lämmönlähteenä on sähkö, joka on edullinen vaihtoehto silloin, kun pieni rakennus on toteutettu modernilla, pysyvän asuinrakennuksen lämmöneristyksellä. Suuremmissa aluehankkeissa useiden minitalojen yhteiseksi lämmönlähteeksi suositellaan maalämpöä. Kesäasumista varten taloihin on mahdollista lisätä ilmalämpöpumppu, jolla rakennus voidaan viilentää.

Minitalo siirtyy tarvittaessa paikasta toiseen

Yksi Sikla-konsernin erityisosaamisalueista ovat siirtokelpoiset rakennukset. Tätä erikoisosaamisaluetta hyödyntäen valmistetaan myös Siklaelementtien minitalot. Minitalo voidaan siis tarpeen tullen siirtää paikasta A paikkaan B yhtä helposti kuin se pystytettiin alkuperäiseen asennuspaikkaansakin.

Minitalo vastaa nykypäivän tarpeisiin

Minimalismi, turhan tavaran karsiminen ja sen myötä minitalot ovat nostaneet suosiotaan valtaisasti viimeisten vuosien aikana. Yhä suurempi joukko ihmisiä asuu mieluummin tiiviisti ilman turhaa tavaraa kuin suuressa asunnossa tavararöykkiöiden keskellä. Taustalla näkyy myös yhden hengen talouksien määrän jatkuva lisääntyminen. Tilastojen mukaan lähes puolet suomalaista asuu yksin, joten ei ole yllätys, että minikodin kompakti tehokkuus yhdistettynä omakotitaloasumisen parhaisiin puoliin kiinnostaa yhä useampaa. Minitalo yhdistääkin sekä kerrostaloasumisen että omakotitaloasumisen hyödyt. Kerrostaloasumisen käytännöllisyys ja tarkkaan harkitut toiminnot yhdistyvät minitalossa omakotitalon omaan pihaan, rauhaan ja yksityisyyteen. Omaan pihapiiriin istutettuna minikoti toimii turvallisena, mutta itsenäisenä asumismuotona esimerkiksi ikäihmisille tai omaa elämää aloitteleville nuorille.

Kiinnostuitko minitaloistamme? Kysy lisätietoja!

Millaisia minikoteja tarjoamme?

Siklaelementtien minikotimallisto koostuu 50-60 neliön kokoisista moduulirakennuksista. Minikoti on moderni asumismuoto, joka paketoi kerros- ja omakotiasumisen edut minimalismin periaatteisiin – kerrostaloasumisen tehokkuus yhdistyy omakotiasumisen yksilöllisyyteen ja omaan rauhaan. Minikodeista voidaan yhdistellä myös erilaisia toimisto- tai toimitilakokonaisuuksia.

TUTUSTU MINIKOTEIHIMME!

Millaisia lomatupia tarjoamme?

Siklaelementtien lomatupamallisto koostuu noin 30 neliön kokoisista moduulirakennuksista. Lomatupa on kompakti, mutta laadukas vaihtoehto esimerkiksi leirintäalueiden tai lomakylien majoitusratkaisuksi. Minikodeista ja lomatuvista voidaan yhdistellä myös erilaisia toimisto- tai toimitilakokonaisuuksia. Rakennukset täyttävät kaikki asuinrakennuksen rakentamismääräykset soveltuen näin vapaa-ajan asuinkäyttöön.

TUTUSTU LOMATUPIIMME!

Millaisia moduulitoimistoja tarjoamme?

Siklaelementtien moduulitoimisto on yhdestä tai useammasta moduulista koostuva, noin 60-neliöinen, täyden varustelun vaihtoehto toimistoksi tai toimitilaksi. Yksittäinen minitalotoimisto tarjoaa laadukkaat ja nykyaikaiset työtilat esimerkiksi pienelle yritykselle – toimistosta löytyy tilat muutamalle työpisteelle, keittiö, kaksi wc:tä sekä neuvotteluhuone. Useista moduuleista voidaan koostaa myös laajempia toimisto- tai toimitilakokonaisuuksia suuremmille toimijoille.

TUTUSTU MODUULITOIMISTOIHIMME!

Kuinka hankin minitalon?

1. Tarvekartoitus

Ensimmäisessä vaiheessa kaikki asumiseen liittyvät toiveesi käydään huolellisesti läpi. Sen jälkeen valitaan rakennuspaikkaan sopivin minitalomalli ja sommitellaan sen sijoitus tontille.

2. Materiaali- ja varusteluvalinnat

Seuraavaksi suunnitellaan minitalon yksityiskohdat aina ulkoseinän väristä kodinkoneisiin. Valinnat saat tehdä laadukkaasta materiaalivalikoimastamme ja halutessasi voit tilata erilaisia lisävarusteita, kuten vaikkapa ilmalämpöpumpun.

3. Kustannuslaskelma

Kun kokonaissuunnitelma on hahmottunut, saat laskelman taloprojektin hankintakustannuksista.

4. Rakennuslupa

Minitalon valmistusta ei aloiteta ennen kuin rakennuslupa on myönnetty. Rakennuslupaprosessiin on hyvä varata aikaa, sillä se kestää paikkakunnasta riippuen useammasta kuukaudesta yli puoleen vuoteen.

5. Rakentaminen ja perustukset

Kun rakennuslupa on myönnetty, talon tehdasvalmistus alkaa. Sinun tehtäväksesi jää tontilla tapahtuvat työvaiheet: tarvittavat maatyöt, perustukset sekä vesi-, viemäri- ja sähköliittymät. Kaikkiin näihin saat tarvittaessa apua, neuvoja ja urakoitsijasuosituksia meiltä.

6. Toimitus

Kun minitalo on valmis, se toimitetaan tontille, nostetaan perustuksille ja liitetään sähkö-, vesi- ja viemäriverkkoon. Mikäli olet tilannut myös lisävarusteita, kuten esimerkiksi kuisti-, terassi- tai patiomoduulin, ne toimitetaan ja asennetaan paikalleen samalla kertaa. Sitten onkin valmista!

oiva vaihtoehto myös sijoitukseen ja yritystoimintaan

Minitalo yrityskäytössä

Minitalo soveltuu myös yrityskäyttöön, esimerkiksi rakennuttajien erilaisiin aluehankkeisiin, toimitilatuotantoon tai majoituskäyttöön matkailualalle.

Asuntotuotannon aluehanke voi sisältää useista, tarvittaessa eri kokoisista minikodeista koostuvan kokonaisuuden, joka muodostaa esimerkiksi itsenäisen asunto-osakeyhtiön. Aluehankkeiden toteuttaminen moduuliperiaatteella on huomattavasti perinteistä rakentamistapaa nopeampaa ja ennen kaikkea edullisempaa, kun työmaalla tehtävä rakentamistyö jää prosessista kokonaan pois.

Suomessa on paljon aktiivisessa toiminnassa olevia lomakyliä ja leirintäalueita, joiden rakennuskantaan on vuosien saatossa syntynyt suuri korjausvelka. Massiivisen peruskorjauksen sijaan voi näissä kohteissa olla järkevämpää uusia rakennuskantaa moduuleista koostuvilla lomatuvilla ja lomamökeillä.

Minikodeista ja lomatuvista voidaan yhdistellä myös erilaisia toimisto- tai toimitilakokonaisuuksia. Moduuleista voidaan rakentaa vaikkapa kokonainen toimistohotelli.

Jos olet kiinnostunut moduuleista koostuvan asuntohankkeen, lomakylän, leirintäalueen tai toimiston rakennuttamisesta, ota yhteyttä!

Lue lisää minikodeista sijoituskohteena!

Haluatko lisätietoa minitaloista?

Ota yhteyttä
Yhteyshenkilö
Harri Martonen

Harri Martonen

markkinointi- ja kehityspäällikkö, Siklaelementit Oy 0400 643 108